Loy
06.02.2014 07:50 د بېګنۍ مناظرې؟ لنډ جاج

کوښښ دې وشي، چې کانديدان دې په دوه کته ګوریو ووېشل شي، نه دا چې رحيم وردګ دې له ډاکټر صاحب اشرف غني سره ودروي، ځکه سور کفر دی او په رحيم وردګ مې


22.09.2013 06:49 اې زما بې غيرت که غيرتي ولسه!


12.09.2013 12:33 ځوانان، ټاکنې او مسؤليتونه

لکه چې په ډېرو معتبرو سروې ګانو کې ښوول شوې، چې افغانستان داسې یو هېواد دی، چې د وګړو ډېری شمېره یې ځوانان جوړوي، دا چې دا هېواد ځوان اوسېدونک


10.06.2013 07:13 د ګاونډيو نادودې او د کرزي درناوی

د تېرو څو کلونو ځور او کړاو وروسته افغانانو ته د يووالي يو څرک د ګوشتې د جګړې او په کابل کې د خميني د نمانځنې پرضد له لاريونو وروسته راښکاره شو


04.06.2013 07:35 له زېږون وروسته


07.05.2013 11:54 د زېږون پر مهال


29.04.2013 08:55 ماشوم روزنه


23.04.2013 19:06 پلار، د کورنۍ ښوونکی


21.01.2013 13:04 بکارت

د سګرټ د قُطي د هاغه طلايي رنګه کاغذ په څېر ده


07.01.2013 13:25 پښتنه (ازاد نظم)


30.12.2012 06:53 سالمه کورنۍ

په ځينو څېړنو کې ښوول شوې، چې له هرو سلو کورنيو څخه یوازې څو کورنۍ (درې يا څلور کورنۍ) په دې پوهېږي، چې څنګه د خپلې کورنۍ مشري او ساتنه وکړي. د خ


18.12.2012 13:32 خپه او ځورېدونکې کورنۍ


03.12.2012 06:45 بې پروا يا بلا پسې کورنۍ

په تېر کې مو سخت ګيره کورنۍ درمعرفي کړه اوس به بې پروا يا بلاپسې کورنۍ در وپېژنو، چې دا کورنۍ کومې ستونزې او کومې ښېګڼې لري، خو تر ډېره بريد یې


15.11.2012 12:45 د ماشوم روزنې له پلوه د کورنۍ ډولونه

د ماشوم روزنې د اصولو او حتا ويلای شو، چې په ټوليز ډول زموږ په ټولنه کې همدا ډول کورنۍ شتون لري، ما د خپلو تجربو له مخې د کورنيو وېش کړی دی کېدا


11.11.2012 07:20 په مورنۍ ژبه زده کړې او د پوهنې وزارت

په مورنۍ ژبه زده کړې د زده کوونکو يو بشري حق دی، چې د نړۍ هر قانون او هرې علمي څېړنې یې اغېزمنتيا او ښه والی په ډاګه کړی او تاکيد یې ورباندې کړی


Rafiullah Stanikzai | Create Your Badge
د رفیع الله ستانکزي پاڼه - اړيکشمېره: 93700308908 + برېښليک: rafiullah.stanikzai@gmail.com