Loy
13.08.2008 14:20 د شپې په زړه کې

ستا له سترگو نه مې سترګې الهام اخلي<br /> <br /> لکه مست میخورساقي نه چې جان اخلي


06.08.2008 14:22 د ژباړې فن ته یوه لنډه کتنه

له دې لنډې یادونې څخه مې موخه دا وه تر څو د هیواد د پیاوړی او ځوان لیکوال قدرمن رفیع الله ستانکزی د ژباړې فن اثر ته چې په دې وروستیو کې د چاپ په


05.08.2008 13:07 دژباړې فن

زه قدرمن رفيع الله ستانکزي ته د دغه مهم او ګټور اثر د ليکلو له امله د زړه له کومې مبارکي وايم او هيله لرم ، چې په دغه مهمه برخه کې خپلې ليکنې او


24.07.2008 13:45 سپېڅلي ګلونه

ګلونه ماشومان


24.07.2008 13:35 دروغجن وپېژنی


24.07.2008 13:28 اخ

اخ دا نوم دې څومره خوُږ دی <br /> <br /> ټول له شاتو نه جوړ شوی <br /> <br /> د قدرت نخښې په کې دي<br /> <br /> کايناتو نه جوړ شوی


15.07.2008 09:23 انالله وانا اليه راجعون

انالله وانا اليه راجعون


15.07.2008 08:29 انا لله و انا اليه راجعون


15.07.2008 08:27 د تسليت پيغام

د تسليت پيغام


15.07.2008 08:22 غمرازي


13.07.2008 08:28 زما ملګرو کې يوازې ته يې

((زما ملګرو کې يوازې ته يې<br /> <br /> چې مينه پېژنې په مينه پايې))<br /> <br /> ته هم د مينې په مانا پوهېږې<br /> <br /> ته هم زما په هرڅه ترا پوهېږې


10.07.2008 08:52 زما پښتون غروره


09.07.2008 13:15 هسکې مينې ولسوالۍ ته تللی وم

(ددې يون ليک څخه زما يوازينې موخه دهغو ناخوالو راوړل دي چې زه ورسره داځل مخ شوم)


07.07.2008 09:33 اور ، ورا ،لنډۍ

شينوارۍ ببو پړونی دې راسم کړه<br /> ها ،چې رنګ دی په سرو وينو خړ په خاورو<br /> دخانک خولۍ سورۍ شوې دمزرو<br /> پروت شاهو دې هلته لرې مړ په خاورو


05.07.2008 03:24 پښتو

ډکه د جمال او د جلال غرنۍ ژبه ده <br /> وايې وره پښتو د مستانه موسيقۍ ژبه ده


Rafiullah Stanikzai | Create Your Badge
د رفیع الله ستانکزي پاڼه - اړيکشمېره: 93700308908 + برېښليک: rafiullah.stanikzai@gmail.com